Şartlar Ve Koşullar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

1.1.    Şahsi şirket olan. Ranperde.com, kullanıcılarına hizmet sağlayıcı olarak işlettiği Mobil Uygulamaları üzerinden kullanıcılarına ev dekorasyonu, ev tekstili, mobilya, mutfak, yapı malzemeleri gibi ürünleri tedarik ederek satışını gerçekleştirmekte ve aynı zamanda aracı hizmet sağlayıcı olarak da işlettiği www.ranperde.com ve ranperde mobil uygulamaları üzerinden üye olan Satıcı’ların ev dekorasyonu, ev tekstili, mobilya, mutfak, yapı malzemeleri gibi ürünleri satabilmesi/teşhir edebilmesi/satışa arz edebilmesi amacıyla pazar yeri(marketplace) işletmektedir. Ranperde, www.ranperde.com üzerinden hem hizmet sağlayıcı hem de aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterdiğinden, söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için üyelerimizin de site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

1.2.    Kullanıcılar, Kullanıcı formunu doldurmak suretiyle www.ranperde.com üye olmakla işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

2. Taraflar ve Tanımlar

2.1.    İşbu Üyelik Sözleşmesi bir taraftan Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No:32 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Malzemem Yapı ve Elektrikli Gereçler Ticaret A.Ş. ile www.ranperde.com internet sitesine üye olan ve internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan (“Kullanıcı”) arasında elektronik olarak onaylamıştır.

2.2.    RANPERDE ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.3.    SİTE:  RANPERDE’nİn kullanıcılarına hizmet verdiği www.ranperde.com alan adlı web sitesidir.

2.4.    Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.

2.5.    Mal/Ürün: SİTE’de satışa arz edilen ev dekorasyonu, mobilya, mutfak  malzemesi, yapı malzemesi gibi emtia’dan ibarettir.

2.6.    Satıcı: SİTE üzerinde yer alan Sanal Mağaza’ların işleticisi olan, 6563 sayılı Kanun kapsamında başkasına ait elektronik ticaret ortamında kendi adına ve hesabına mal veya hizmet satan gerçek veya tüzel kişilerdir.(hizmet sağlayıcı)

3.          Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme ile Ranperde,  www.ranperde.com alan adında ve buna bağlı sitesinde duyuracağı diğer alt alan adlarında, siteye üye olacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına gerek Ranperde tarafndan gerekse Ranperde Pazar Yeri üzerindeki Sanal Mağaza sahibi Satıcılar tarafından ev dekorasyonu ürünleri, ev tekstili ürünlerini, mutfak bölümü, mobilya ve yapı malzemeleri ürünlerini tedarik ederek müşterilerine satışının sağlandığı ilgili sitede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

4.          Üyelik Bilgileri

4.1.     RANPERDE e-ticaret platformu üzerinde elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.

4.2.    Kullanıcı,  RANPERDE e-ticaret platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.     RANPERDE e-ticaret platformundan satın aldığınız ürünlerin/hizmetlerin (www.ranperde.com ve Ranperde iOS/Android mobil uygulamaları) size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınızın/ifanızın taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda  RANPERDE herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.          Ticari Elektronik İletiler Hakkında

5.1.    Ranperde’ye Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince rızanıza mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

5.2.    Ranperde’yeÜye tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar.

6.          Genel Hak ve Yükümlülükler

6.1.    RANPERDE, iş bu sözleşme konusu www.ranperde.com isimli alan adının ve Ranperde mobil uygulamalarının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.

6.2.    Kullanıcı, www.ranperde.com’dan hizmet kullanırken elde ettiği bilgileri, işbu sözleşme ve eki niteliğinde olan gizlilik bildirimi ve politikası hükümleri çerçevesinde haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3.    SİTE, “pazar yeri” formatında olup, çeşitli Satıcı’ların sahip olduğu Sanal Mağaza’lar üzerinden çeşitli mal ve hizmetlerin satışı yapılmaktadır. Ranperde de SİTE üzerinden kendi adına mal veya hizmet satabilecektir.

6.4.    Kullanıcı, SİTE üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların uğrayacağım tüm maddi veya manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. İş bu sebeple;  RANPERDE herhangi bir şekilde 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, Kullanıcı’dan zararını rücu edebilecektir.

6.5.    Üye olurken rızanız ile verdiğiniz e-posta adresi, adınız, soyadınız ve benzeri diğer bilgileriniz sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır.  RANPERDE gizlilik politikası gereğince, iş ortakları ile size aldığınız hizmeti ulaştırmak, gerektiğinde sigorta şirketleri ile gerekli işlemleri gerçekleştirmek ve yeni hizmetlerin duyurularını yapmak üzere bu bilgileri kullanabilecektir. RANPERDE sitesi içerisinde yapmış olduğunuz işlemler ve bağlantı kayıtları “kredi kartı ve ödeme bilgileriniz” hariç olmak üzere yasal yükümlülükler nedeni ile tutulacaktır. Bu bilgileri RANPERDE’nin site istatistik verilerini elde etmek için kullanabilir.

6.6.    RANPERDE e-ticaret platformundan satın alacağınız hizmetler “stok” miktarları ile veya tek seferde alabileceğiniz maksimum ürün miktarı ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama ürün sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi alışverişin kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkânı bulunması sebebi ile ilgili ürün/hizmet tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeple RANPERDE ve diğer Sanal Mağaza Satıcı’ları, internet sitesinde satışa arz edilen her ürünün tarafınızdan satın alınması garantisini vermez.

6.7.    RANPERDE, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatları ve Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “ödeme ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir. Ranperde, satıcısının ve/veya Sanal Mağaza adının “Ranperde” olarak belirtildiği durumlarda 6563 sayılı Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı sıfatını taşıyacaktır. Satıcısının ve/veya Sanal Mağaza adının “Ranperde” olmadığı durumlarda ise Ranperde 6563 sayılı Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olup, Sanal Mağaza işleticisi Satıcı’lar ile tarafınız arasında akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nun tarafı Ranperde olmayacaktır.

6.8.    Aracı hizmet sağlayıcı olarak RANPERDE, elektronik ticaret platformunda, Sanal Mağaza işleticisi Satıcı’ların satışa arz ettiği/teşhir ettiği malların özelliklerinin tam ve eksiksiz sunulması için gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraf ve ürünlerin ve kullanılan sistemin teknik özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında önem arz etmeyen farklılıklar olabilir. Ayrıca aracı hizmet sağlayıcı olarak Ranperde, Sanal Mağaza işleticisi Satıcı’ların satışa arz ettiği/teşhir ettiği mal ve hizmetlerin, Satıcı’ların yürüttüğü faaliyetlerin hukuka uygun, tam veya eksiksiz olup olmadığını yasal olarak kontrol etmekle yükümlü değildir. Satıcı’ların Sanal Mağaza ve SİTE’de yürüttükleri faaliyetlerden, gerçekleştirdikleri işlemlerden dolayı Ranperde hiçbir sorumluluk üstlenmemekte ve hiçbir taahhüt vermemektedir.

6.9.    SİTE’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ranperde ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ranperde’nin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.10.         İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ranperde’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık/âri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ranpede’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.11.        RANPERDE; Site’de üyeler tarafından üye olurken ve satın alma işlemi yapılırken 5651 sayılı kanun ve diğer genel hükümler gereğince abonelik bilgilerini ve log kaydını tutmaktadır. Söz konusu kayıtlar yasal nedenler hariç hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.

6.12.        Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, RANPERDE’nİn sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.

6.13.        Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.

6.14.        İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

6.15.      İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

6.16       Ranperde ve Ranperde.com sözcük ve şekil markası ile www.ranperde.com ve Ranperde  Mobil Uygulamalar’da kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site tasarımı, yazılım, alan adı, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Ranperde ‘ye  aittir. Kullanıcı, bu ve benzeri nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu ayırt edici/tanıtıcı ad ve işareti, Ranperde’nin önceden iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz.  Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin ve/veya Ranperde’nin  fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ya da ticari itibarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Kullanıcı, Ranperde’nin  ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

7.        İş bu 7 maddeden oluşan Üyelik Sözleşmesi ………. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, ÜYE sözleşmenin bir kopyasına www.ranperde.com adresinden ulaşabilecektir. Yukarıda belirtilen kullanım şartları, Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile tarafınızdan onaylanmıştır.

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz BoşMağazaya Dön